"Mae ffyniant yr iaith Gymraeg wrth wraidd popeth mae tecst.cymru yn ei wneud"